ZATVORI
1pxDODAJ DINOSAURUSA

Dinosaurusi

Tenontosaurus - dinosaurus biljojed

Tenontosaurus dinosaurus je dobio ime od starogrčke složenice imena koja se prevodi kao "žilavi gušter", kada se na osnovu njegovih fosilnih ostataka procenilo da Tenontosaurus spada u red onih dinosaurusa koji je imao veliku sposobnost prilagođavanja. Živeo u istorijskom dobu geološkog razvoja naše planete, u periodu srednje Krede, pre 120 ili 100 miliona godina. Bio je dug od 6,5 do 8 m, visok 3m, i bio težak 2 tone. Bio je biljojed. Živeo je u šumovitim predelima Severne Amerike gde su i pronađeni njegovi fosilni ostaci (Sjedinjene Američke Države i Kanada).

Tenontosaurus je imao izgled današnje iguane i nije bio ništa drugo nego džinovski gušter. Imao je maku glavu, male čeljusti i kratak vrat. On mu se dalje produžavao u vitko i izduženo telo nezgrapne veličine koje se završavalo velikim i dugim repom. Ovaj praistorijski gušter se kretao na sve četri svoje noge koje su mu se u stopalima završavale sa po četiri prsta na čijim vrhovima su se nalazile po četiri oštre kandže. Duž leđne strane ovog guštera, od glave do repa, nalazio mu se izraštaj, sličan nazubljenoj kresti.      

Autor: admin

dinosaurusi,tenontosaurus,kreda, Tenontosaurus,dinosaurs,Cretaceous,plant-eater01.jpgTenontosaurus,dinosaurs,Cretaceous,plant-eater05.jpgTenontosaurus,dinosaurs,Cretaceous,plant-eater02.jpgTenontosaurus,dinosaurs,Cretaceous,plant-eater03.jpgTenontosaurus,dinosaurs,Cretaceous,plant-eater04.jpg