ZATVORI
1pxDODAJ DINOSAURUSA

Dinosaurusi

Stygimoloch - slike dinosaura

Slike dinosaura - Stygimoloch - u prevodu - rogati demon iz reke smrti!
 
Stygimoloch se prevodi kao "demon iz Strika".
 
Stygimoloch su živeli krajem perioda krede, pre oko 68-65 miliona godina. Fosili su pronadjeni u Severnoj Americi. Stygimoloch je bio dug 2-3m i tezak 78kg. Bio je biljojed dvonozac. Živeo je u šumama Severne Ameike.

Stygimoloch je imao malu glavu i male čeljusti, dok je na glavi imao, sa leve i desne  strane od svoga temena, po pet pari zbijeno izraslih oštih rogova. Njegov kraći vrat je prelazio u njegovo zdepasto telo koje se završavalo nešto dužim repom ove praistorijske životinje.  Stygimoloch se kretao na svoje dve zadnje noge koje su bile deblje i snažnije od prednjeg para njegovih nožnih udova. Ona  su se sve završavale sa po pet prstiju na čijim vrhovima nogu su mu se nalazile po četiri oštre kandže.  

Autor: admin

Dinosaurus_-_Dinosaur_-_Dinosaurio_-_Dinosaure_-_Stygimoloch002.jpgDinosaurus_-_Dinosaur_-_Dinosaurio_-_Dinosaure_-_Stygimoloch003.jpgDinosaurus_-_Dinosaur_-_Dinosaurio_-_Dinosaure_-_Stygimoloch004.jpgDinosaurus_-_Dinosaur_-_Dinosaurio_-_Dinosaure_-_Stygimoloch005.jpgDinosaurus_-_Dinosaur_-_Dinosaurio_-_Dinosaure_-_Stygimoloch006.jpg