ZATVORI
1pxDODAJ DINOSAURUSA

Dinosaurusi

Sinornithosaurus

Sinornithosaurus

Sinornithosaurus je dobio ime po složenici reči starogrčkog i latinskog imena životinje koja se prevodi kao "kineska ptica gušter", po arheološkom lokalitetu Jiksian u Kini. Živeo je u đumovitim staništima istočne i centralne Azije. Bio je svaštojed.

Sinornithosaurus dinosaurus je živeo na Zemlji u istorijsko doba geološkog razvoja naše planete, pre oko 124 miliona godina, tokom srednjeg perioda Jure. Sinornithosaurus spada u grupe pernatih, brzih i okretnih grabljivaca sa kandžom u obliku srpa. Bio je dug do 1m i težak od 1kg do 5 kg.

Sinornithosaurus je imao oblik današnjih ptica kada je čitavo njeno telo bilo prekriveno perijem. Imalu je glavu i mali kljun koji je bio nauružan oštrim zubima. to je ujedno bila   jedina karakteristika koja ga je odvajala od porodice savremenih ptica-letačica. Njen kratak vrat je prelazio u njen nevelik i nezgrapni trup koji se završavao njenim velikim pernatim repom. Ova praistorijska ptica je imala dva para svojih nožnih udova. Prvi par njegovih nogu je bio zakržaljao kada se transofmisao u krila. Zanji par njenih nogu su imale funkciju udova pomoću koga se ova ptica kretala po zemlji ili je njime dodirivala tvrdo tlo pri svom sletanju sa neba. Njen zadnji par nogu je imao tri prsta u stopalima koja su se završavala sa njene tri oštre kandže.

Autor: admin

dinosaur,sinornithosaurus,cretaceous,smallest,picture,dinosaurs-02.jpgdinosaur,sinornithosaurus,cretaceous,smallest,picture,dinosaurs-04.jpgdinosaur,sinornithosaurus,cretaceous,smallest,picture,dinosaurs-03.jpgdinosaur,sinornithosaurus,cretaceous,smallest,picture,dinosaurs-01.jpg