ZATVORI
1pxDODAJ DINOSAURUSA

Dinosaurusi

Protoceratops - rogati dinosaurus!

Slike dinosaura (dinosaurusa) - Protoceratops!

Protoceratops je dobio svoje ime po složenici grčke reči koja se prevodi kao "rogati dinosaurus", usled svojih rogova koji su se nalazili na temnu glave ove praistorijske životinje.

Ova praistorijska životinja je živela u istorijskom razdoblju razvoja planete Zemlje, u ranom periodu krede, pre 85 miliona godina.

Protoceraptosa karakterisali su njegovi dugi rogovi koji su se nalazili u vrhu temena njegove glave. Na vrhu njegove lobanje nalazio se kljun od jakih čeljusti čiji oblik glave možemo da nađemo na njuški današnje Slonovske morske kornajče. Mali i kratak vrat ove životinje prelazio je u zdepasto telo oslenjeno na dva para nogu koje se završavalo nevelikim repom.

Protoceraptos je bio dugačak 0.6 m i težak 180 kg. Živeo je u krdima. Fosilni ostaci ove životinje nalaze se u pustinji Gobi u Mongoliji.     

Autor: admin

Dinosaurus_-_Dinosaur_-_Dinosaurio_-_Dinosaure_-_Protoceratops001.jpgDinosaurus_-_Dinosaur_-_Dinosaurio_-_Dinosaure_-_Protoceratops002.jpgDinosaurus_-_Dinosaur_-_Dinosaurio_-_Dinosaure_-_Protoceratops003.jpgDinosaurus_-_Dinosaur_-_Dinosaurio_-_Dinosaure_-_Protoceratops004.jpgDinosaurus_-_Dinosaur_-_Dinosaurio_-_Dinosaure_-_Protoceratops005.jpg