ZATVORI
1pxDODAJ DINOSAURUSA

Dinosaurusi

Dinosaurusi - Pisanosaurus

Pisanosaurus dinosaurus

Pisanosaurus je dobio ime po starogrčkoj složenici imena "Pizanov gušter".

Pisanosurus je jedan od najstarijih dinosaurusa predstavnika grupe Ornitishija (pticolikih dinosaurusa). Živeo je u kasnom trijasu pre oko 220 miliona godina na teritoriji današnje Južne Amerika u podnebljima geografskih prostora današnje Argentine.                           

Dužina njegovog tela bila je oko 1m, težina 3kg, a visina oko 30cm. Bio je veoma sitan i hodao je uspravno na dve noge. Pretpostavlja se da imao veoma dug rep, koji je bio iste dužine kao ostali deo tela. Bio je biljojed. Hranio se niskim rastinjem.

Dinosaurusi slike!       

Autor: admin


RAZNO