ZATVORI
1pxDODAJ DINOSAURUSA

Dinosaurusi

Dinosaurusi - Panoplosaurus

Panoplosaurus dinosaurus

Panoplosaurus je dobio ime po starogrčkoj složenici koja se može prevoditi kao "potpuno oklopljeni gušter".

Panoplosaurus je dinosaurus koji je živeo u istorijskom razdoblju geološkog razvoja planete Zemlje, u periodu kasne Krede, pre oko 75 miliona godina. Naseljavao je prostore Severne Amerike. Arheološki lokaliteti gde su pronađeni fosilni ostaci ove praistorijske životinje nalaze se u Kanadei i Sjedinjenim Američkim Državama.

Dužina tela ovog dinosaurusa bila je oko 7m, visina 2m, a težina oko 3,5 tona. Imao je krupniju glavu koja se završavala bezubim kljunom. Telo mu je bilo glomazno i prekriveno koštanim pločama. Duž bočne strane tela, vrata, glave i na ramenima nalazili su se šiljasti izraštaji. Koštane ploče i šiljci imali su zaštitnu ulogu. Telo mu se završavalo krutim repom. Udovi Panoplosaurus bili su kratki i debeli. Kretao se četvoronožno.

Panoplosaurus je bio biljojed, hranio se papratima i cikasima. Jedina pronađena vrsta ovog roda dinosaurusa je Panoplosaurus mirus.

Autor: admin

Dinosaurus_-_Dinosaur_-_Dinosaurio_-_Dinosaure_-_Panoplosaurus001.jpgDinosaurus_-_Dinosaur_-_Dinosaurio_-_Dinosaure_-_Panoplosaurus002.jpgDinosaurus_-_Dinosaur_-_Dinosaurio_-_Dinosaure_-_Panoplosaurus003.gifDinosaurus_-_Dinosaur_-_Dinosaurio_-_Dinosaure_-_Panoplosaurus004.jpgDinosaurus_-_Dinosaur_-_Dinosaurio_-_Dinosaure_-_Panoplosaurus005.jpg