ZATVORI
1pxDODAJ DINOSAURUSA

Dinosaurusi

Muttaburrasaurus - slike dinosaura

Muttaburrasaurus dinosaurus

Muttaburrasaurus dinosaurus je dobio ime po starogrčkoj složenici imena "Mutabura gušter", po nazivu arheološkog lokaliteta Mutabura, u Kvinslendu u severoistočnoj Australiji. 

Živeo je na podnebljima severoistočne Australije u istorijskom razdoblju geološkog razvoja pklanete Zemlje, u periodu rane Krede, između 112 i 98 miliona godina. Bio je biljožder.  Bio je dugačak 7m, a težak između 1 i 4 tone.

Imao je mlu glavu i njušku i čeljusti kakvu možemo videti kod  velike Slonovske morske kornajče. Lobanja mu je prelazila u kratki vrat koji se produžavao u veliko i zdepasto telo koje se završavalo njenim velikim repom. Duž leđne strane ovog titanskog guštera, od glave do repa, nalazili su mu se mali izraštaji slični nazubljenoj kresti.  Muttaburrasaurus se kretao sa svoje dve zadnje noge koje su se u visini njegovih stopla produžavale sa po tri prsta na čijim vrhovima su se nalazio isti broj velikih kandži. Prednji par nogu, ovaj praistorijski gušter je koristio kao svoje dve ruke koje su imale po četiri prsta čime se ova neman koristila pri primicanju svojim čeljustima lišće ili granje sa krošnji drveća kojima se ova životinja hranila. 

Autor: admin

Muttaburrasaurus,dinosaurs,cretaceous,_plant-eater,pics,picture-00.jpg