ZATVORI
1pxDODAJ DINOSAURUSA

vodeni gmizavci

Mosasaurus

Mosasaurus je dobio ime po starogrčkoj izvedenici koja se prevodi kao "Mozelski gušter", po imenu reke Mozel u Nemačkoj, gde su pronađeni prvi fosilni ostaci ove praistorijske životinje.


Mosasaurus je velika vodena životinja koja je bila duga i do 15 metara i teška do 15 tona. Živeo je u istorijskom dobu geološkog ravoja naše planete, u kasnom periodu Krede, pre oko 90-65 miliona godina. Bio je mesožder kada se hranio ribama i drugim morskim životinjama.

Bio je titanske veličine. Imao je glavu današnjeg krokodila i telo delfina ili kita. Imao je dugačko, duguljasto i vitko telo, a leđa su mu bila tamnija od trbuha. Glava se završavala nekom vrstom uskog kljuna punog zuba. Umesto dva para nogu ovog reptila, Mosasaurus je imao dva para peraja na bočnim stranama svoga trupa koje se završavalo njegovim dugim repom. Foslni ostaci ove praistorijske životinje su pronađeni kako u Zapadnoj Evropi tako i u Severnoj Americi.

Autor: admin

mosasaurus,aquatic_reptiles,_water,cretaceous,_carnivores-02.jpgmosasaurus,aquatic_reptiles,_water,cretaceous,_carnivores-05.jpgmosasaurus,aquatic_reptiles,_water,cretaceous,_carnivores-06.jpgmosasaurus,aquatic_reptiles,_water,cretaceous,_carnivores-04.jpgmosasaurus,aquatic_reptiles,_water,cretaceous,_carnivores-03.jpgmosasaurus,aquatic_reptiles,_water,cretaceous,_carnivores-00.jpgmosasaurus,aquatic_reptiles,_water,cretaceous,_carnivores-01.jpgPOVEZANI POSTOVIRAZNO