ZATVORI
1pxDODAJ DINOSAURUSA

Reptili

Lystrosaurus - reptili pre dinosaurusa

Reptili slike pre dinosaurusa - Kratkorepi  Listrosaurus.

Listrosaurus je dobio ime po složenici grčke reči koja se prevodi kao "gušter - lopata". Taj naziv je dobio usled oblika svoga tela koji nas podseća na lopatu. Svojim izgledom nas podseća na današnju domaću svinju ili divljeg vepra (divlju svinju).

Listrosaurus je bio reptil i živeo pre oko 250 milion godina, u istorijskom razdoblju planete Zemlje koji se naziva period ranog Trijasa. Bio je to četvoronožac sa malom glavom, velikim ušima, kratkim vratom, velikim telom i kratkim repom. Kretao se sa svoje četiri noge, čija stopla su imale po četiri prsta na kome su se nalazile po četiri kratke kandže. Dostizao je dužinu do 1 metra. Umesto zuba u svojim vilicama, on je imao dva očnjaka u vidu roga. Bio je bioljojed.

Najčešće je živeo je u krdima blizu jezera i močvara. Fosili Listrosaurus su pronađeni u Južnoj Africi, Evropi, Aziji i na Antartiku. Pronađeni fosili Listrosaurusa na Antarktiku, predstavlja još jedan dokaz da su tokom kasnog istorijskog razdoblja Zemlje u vreme perioda Perma i Trijasa, svi kontinenti bili povezani u jedan veliki super kontinent koji se nazivao Gondvana.
 

Autor: admin

reptili,lystrosaurus,pre dinosaurusa,reptili,trijas,biljojedi Dinosaurus_-_Dinosaur_-_Dinosaurio_-_Dinosaure_-_Lystrosaurus001.jpgDinosaurus_-_Dinosaur_-_Dinosaurio_-_Dinosaure_-_Lystrosaurus001.jpgDinosaurus_-_Dinosaur_-_Dinosaurio_-_Dinosaure_-_Lystrosaurus003.jpgDinosaurus_-_Dinosaur_-_Dinosaurio_-_Dinosaure_-_Lystrosaurus004.jpgDinosaurus_-_Dinosaur_-_Dinosaurio_-_Dinosaure_-_Lystrosaurus005.jpg