ZATVORI
1pxDODAJ DINOSAURUSA

Dinosaurusi

slike dinosaurusa - Hypsilophodont

Hypsilophodon dinosaurus

Hypsilophodon dinosaurus je dobio svoje ime po starogrškoj složenici imena koja se prevodi kao "Hipsilofodov zub". svojim ukupnim izgledom, on nas najviše podseća na današnju Galapagosku uguanu.

Hypsolophodon je dinosaurus  koji je živeo u istorijskom periodu geološkog razvoja plante Zemlje, u periodu rane Krede, pre oko 125 miliona godina. Naseljavao je teritoriju Engleske na na današnjim Britanskim ostrvima u Evropi.

Dužina tela ovog dinosaurusa bila je oko 2,5m, visina 1m, a težina oko 25kg. Imao je sitnu glavu koja se završavala bezubim rožnim kljunom. Duž leđa je imao dva reda koštanih ploča. Prenji udovi bili su kraći od zadnjih i imali su po pet prstjiu. Zadnji udovi su bili dugi i vitki i završavali su se sa četiri prsta.

Hypsilophodon se kretao veoma brzo na zadnje dve noge.

Bio je biljojed. Živeo je u krdima i imao je izraženu brigu o potomstvu. Jedina pronađena vrstaovog roda dinosaurusa je Hypsilophodon foxii.

Autor: admin

Dinosaurus_-_Dinosaur_-_Dinosaurio_-_Dinosaure_-_Hypsilophodont001.jpgDinosaurus_-_Dinosaur_-_Dinosaurio_-_Dinosaure_-_Hypsilophodont002.jpgDinosaurus_-_Dinosaur_-_Dinosaurio_-_Dinosaure_-_Hypsilophodont003.jpgDinosaurus_-_Dinosaur_-_Dinosaurio_-_Dinosaure_-_Hypsilophodont004.gif