ZATVORI
1pxDODAJ DINOSAURUSA

Dinosaurusi

slike dinosaurusa - Hadrosaurus

Hadrosaurus dinosaurus

Hadrosaurus dinosaurus je dobio svoje ime po složenici starogrčke reči koja se prevodi kao "glomazni ili stameni gušter" usled gorostasne veličine ovog praistorijskog predatora.

Hadrosaurus je dinosaurus koji je živeo u istorijskom razdoblju geološkog razvoja Zemlje, u periodu kasne Krede, pre oko 80 miliona godina. Naseljavao je područije današnje Severne Amerike, kada se najveći broj arheoloških nalazišta fosila ovog guštera nalaze u Sjedinjenim Američkim Državama.

Dužina tela ovog titanskog dinosaurusa bila je oko 10m, visina 4m, a težina oko 2.tone. Imao je sitniju glavu koja se završavala pljosnatim bezzubim kljunom. Zubi su se nalazili sa strane gornje i donje vilice. Telo Hadrosaurusa bilo je glomazno i završavalo se dugim i snažnim repom. Prednji udovi bili su nešto kraći od zadnjih udova. Prsti udova završavali su se kopitolikim noktima. Kretao se dvonožno, a u toku paše koristio je prednje udove kojim se mogao oslanjati na zemlju kako bi brstio prizemnu travu ili šikaru.                           

Bio je biljojed, hranio se listovima i grančicama biljaka. Jedina pronađena vrsta ovog roda dinosaurusa je Hadrosaurus foulkii.   

Autor: admin

Dinosaurus_-_Dinosaur_-_Dinosaurio_-_Dinosaure_-_Hadrosaurus001.jpgDinosaurus_-_Dinosaur_-_Dinosaurio_-_Dinosaure_-_Hadrosaurus002.jpgDinosaurus_-_Dinosaur_-_Dinosaurio_-_Dinosaure_-_Hadrosaurus003.jpgDinosaurus_-_Dinosaur_-_Dinosaurio_-_Dinosaure_-_Hadrosaurus004.jpgDinosaurus_-_Dinosaur_-_Dinosaurio_-_Dinosaure_-_Hadrosaurus005.jpgDinosaurus_-_Dinosaur_-_Dinosaurio_-_Dinosaure_-_Hadrosaurus006.gif