ZATVORI
1pxDODAJ DINOSAURUSA

igračke

Dimetrodon nije bio  dinosaurus, već jedna vrsta gmizavaca koja su živela pre doba dinosaurus.  Dimetrodon je dobio ime po strogrčkoj složenici imena koja se može prevesti kao "gušter sa dva reda zuba", po snažnim zubima u vilicama svoje čeljusti.


detaljnije

Dinosaurus Saichania je dobio svoj svoj kineski naziv koji se prevodi kao "lep (gušter)", po ljupkom i dražesnom izgledu ove praistorijske životinje čiji su fosilni ostaci pronađeni u južnoj Mongoliji. Telo ovog dinosaurusa sastojalo se od zdepastog tela i krtkog repa.


detaljnije

Stegosaurusus je dobio ime po grčkom složenici reči koji se prevodi kao "pokriveni gušter", usled svojih velikih nazubljenih kresti na svojim leđima kojim je mogao da prekrije svoje telo. Živeo je pre 155 ili 150 miliona godina u istorijskom periodu razvoja naše planete koje se nazivalo kasna Jura.


detaljnije

Giganotosaurus je dobio ime po grčkoj složenici reči koja se prevodi kao "gigantski južni gušter", usled ogromne veličine ovog titanskog guštera.


detaljnije

Apatosaurus je dinosaurus biljojed koji je živeo pre oko 150 miliona godina, u periodu istorije naše planete koji se naziva dobom kasne Jure. Bio je to najveći od svih dinosaurusa. Bio je dugačak od 20 do 25 m, a težio je 30 tona. Tromo i teško se kretao na svoje četiri noge koja su se završavala stopalima na kome su se nalazile oštre kandže.


detaljnije

Styracosaurus - gušter šiljatog vrata! Ovaj dinosaurus je bio relativno velika životinja koja je dostizala svoju dužinu od 5,5 m, visoka 1.8 m i bila teška 3 tone.


detaljnije

Dilophosaurus - dinosaurus sa krestom na glavi! Osnovna karakteristika ove praistorijske životinje je bila kresta koja se nalazila na vrhu lobanje ovog dinosaurusa prema kojoj je ovo čudovište i dobilo svoje ime.


detaljnije

Allosaurus - dinosaurus sa izgledom guštera slike! Allosaurus je dinosaurus, i živeo je pre 150 miliona godina u doba kasne Jure. Kako mu i sam prevod njegovog imena Allosaurus znači "dugački gušter" to umnogome određuje njegov izgled.


detaljnije

Triceratops je bio najveći pripadnik oklopnih i pticokukih dinosaurusa. Bio je dugačak 9m i težak 7 tona. Živeo je pre oko 68 miliona godina, krajem istorijskog doba u razvoju naše planete koji se naziva periodom Krede.


detaljnije

Spinosaurusje dobio ime po grčkoj složenici reči koja se može prevesti kao "gušter velikih bodlji", usled nazubljene kreste koja se nalazila na njegovim leđima.


detaljnije
1
2